Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów specjalnych (karetki)

Zobacz ogłoszenie >

Pomoc Dla Ukrainy

Informacja

Informujemy, że przy Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie funkcjonuje Izolatorium, które znajduje się w budynku nr 5. Numer telefonu do izolatorium – 94 311 37 37

Informacja dla pacjentów

dotyczy: Harmonogramu pracy punktu pobrań – COVID19

Punkt pobrań czynny codziennie w godzinach:

  1. Poniedizałek – Piatek 7:30 – 10:30
  2. Sobota 7:30 – 9:30
  3. Niedziela 7:30 – 9:30

Prośba o wsparcie

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp z o. o. z uwagi na obecną sytuację związaną z koniecznością zapobiegania, przciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pilnie potrzebuje środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu medycznego w tym:

  • masek

  • rękawic nitrylowych

  • fartuchów barierowych

  • kombinezonów ochronnych

  • indywidualnych zestawów ochrony osobistej

  • przyłbic oraz środków do dezynfekcji

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasz szpital zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej Zarząd Spółki RCM w Białogardzie prosi o kontakt z Sekretariatem szpitala pod numerem: 94 311 37 26, e-mail: sekretariat@rcm24.pl lub o przekazanie środków finansowych bezpośrednio na rachunek bankowy szpitala Nr 10 1090 2646 0000 00013277 3825.

Zarząd Spółki wraz załogą szpitala bardzo dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zygmunt Baś

UWAGA! Laboratorium szpitalne przy ul. Szpitalnej 7 wykonuje badania na przeciwciała anty-SARS-COV-2. Koszt badania to 60 PLN.

Porody Rodzinne

ZARZĄD

 mgr Sebastian Balcerzak  –  Prezes  Zarządu 

RADA NADZORCZA

Piotr KAJSZCZAK   –  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej

Jerzy  ŚWIECKI   –  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

Andrzej ADAMCZEWSKI  –  Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman  WITASZEK – Członek Rady Nadzorczej

Marianna PRZYCHODNICzłonek Rady Nadzorczej

UDZIAŁOWCY

Powiat Białogardzki – 100% udziałów

Wiadomości i ogłoszenia

Sprzęt za ok 260 000 PLN dla RCM

W dniu 21.06.2021 roku Zygmunt Baś Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na użyczenie sprzętu medycznego na kwotę ok 260 000

Finał Koncertu Bożonarodzeniowego

Szanowni Państwo 28 grudnia 2019r. odbył się w Białogardzie IX Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy. W koncercie udział wzięli: Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto pod dyrekcją Pawła Mielcarka,

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl