Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o zaprasza do składania ofert na przygotowanie pomieszczenia pod Tomograf wraz z przygotowaniem kosztorysu.

W  tej sprawie prosimy kontaktować się z kierownikiem działu technicznego tel. 94 31 13721.

Prośba o wsparcie

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp z o. o. z uwagi na obecną sytuację związaną z koniecznością zapobiegania, przciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pilnie potrzebuje środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu medycznego w tym:

 • masek

 • rękawic nitrylowych

 • fartuchów barierowych

 • kombinezonów ochronnych

 • indywidualnych zestawów ochrony osobistej

 • przyłbic oraz środków do dezynfekcji

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasz szpital zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej Zarząd Spółki RCM w Białogardzie prosi o kontakt z Sekretariatem szpitala pod numerem: 94 311 37 26, e-mail: sekretariat@rcm24.pl lub o przekazanie środków finansowych bezpośrednio na rachunek bankowy szpitala Nr 10 1090 2646 0000 00013277 3825.

Zarząd Spółki wraz załogą szpitala bardzo dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zygmunt Baś

UWAGA! Laboratorium szpitalne przy ul. Szpitalnej 7 wykonuje badania na przeciwciała anty-SARS-COV-2. Koszt badania to 60 PLN.

Zapytanie ofertowe

Regionalne Centrum medyczne w Białogardzie zwraca się z prośbą przesłanie o ofert na usługę prania bielizny szpitalnej w ilości około 45 tys. kg/rok obejmującej:
1. Prania bielizny szpitalnej tj.:

– pranie wodne,

– pranie wodno-chemiczne,

– maglowanie,

– suszenie,

– dezynfekcję termiczną lub termiczno-chemiczną.

2. Transport z siedziby zamawiającego obejmujący odbiór brudnej bielizny szpitalnej i materacy oraz zwrot czystej bielizny szpitalnej i materacy, odpowiednio zapakowanej wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
3. Odbiór bielizny szpitalnej i materacy codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00 rano.
4. Zwrot bielizny szpitalnej i materacy wypranej i wydezynfekowanej, zapakowanej, z zachowaniem podziału na oddziały, pobranej poprzedniego dnia najpóźniej do godz. 10:00 rano dnia następnego.
5. Wykonywanie usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) wraz z późniejszymi zmianami oraz zaleceniami SANEPIDU.
6. Płatność za w/w usługę odbywać się będzie w na postawie faktur przejściowych wystawanych raz w miesiącu.

Ofert powinna zawierać:

1) Dane wykonawcy

2) Cenę jednostkową za kilogram prania (netto oraz brutto)

3) Cenę łączną (za szacunkową ilość prania w ilości około 45 tys. kg/rok) (netto oraz brutto)

4) Termin płatności faktur.

Oferty prosimy przesyłać na adres:

przetargi@szpitalbialogard.pl

Do dnia 24.06.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

ZARZĄD SPÓŁKI RCM ZAPRASZA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

REJESTRACJA:

 • – Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 • – Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestracje
 • – Zarejestruj się bezpośrednio w RCM od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr telefonu 94 311 37 91

Szczepienia przeciw COVID-19 dla 12-15-latków

Od 7 czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12–15 lat. Na Internetowym Koncie Pacjenta dziecka znajdziesz jego e-skierowanie

 

Na szczepienia dziecko w wieku 12–15 lat można zarejestrować:

 • – kontaktując się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień
 • – przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
 • – wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • – poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL Twojego dziecka i jego nazwisko, podaj numer telefonu, na który odbierać będziesz potwierdzenia, i wybierz termin szczepienia.
 • – bezpośrednio w RCM od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr telefonu 94 311 37 91

 

 

Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje  kampanię edukacyjno informacyjną pod hasłem „Solidarnie dla transplantacji” dowiedz sięwięcej pod adresem www.zgodanazycie.pl

 

Gabinet Medycyny Pracy

lek. Krystyna Drachal – Mostek

 

Rejestracja telefoniczna 690 869 638

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10-12

 

Nowa lokalizacja:

ul. Szpitalna 9, 78-200 Białogard

Budynek Pediatrii wejście boczne lewa strona

Porody Rodzinne

Informacje

Krwiodastwo to misja i wielki test odpowiedzialności

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do centrów Krwiodstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w trudnym czasie pozostają na służbie człowikowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemoterapii oraz u pacjentów wymagajacych transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Czekamy na Was w

centrach Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce

[

Misja Szpitala w Białogardzie

Leczymy i pielęgnujemy wszystkich pacjentów podnosząc jakość usług i dostosowując się do potrzeb społeczeństwa

ZARZĄD

 Zygmunt  BAŚ  –  Prezes  Zarządu 

RADA NADZORCZA

Jerzy  ŚWIECKI  –  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej

Piotr KAJSZCZAK  –  Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman  WITASZEK  –  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

UDZIAŁOWCY

Powiat Białogardzki – 100% udziałów

Wiadomości i ogłoszenia

Sprzęt za ok 260 000 PLN dla RCM

W dniu 21.06.2021 roku Zygmunt Baś Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na użyczenie sprzętu medycznego na kwotę ok 260 000

Finał Koncertu Bożonarodzeniowego

Szanowni Państwo 28 grudnia 2019r. odbył się w Białogardzie IX Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy. W koncercie udział wzięli: Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto pod dyrekcją Pawła Mielcarka,

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl