Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Imię i nazwisko: Lucjan Łukomski

Kontakt:

Godziny pracy:

  • Poniedziałek: 11:00 – 13:00
  • Środa: 11:00 – 13:00

Czym jest pełnomocnik ds. praw pacjenta?

Pełnomocnik ds. praw pacjenta to specjalista odpowiedzialny za ochronę i egzekwowanie praw pacjentów w placówkach medycznych. Jego głównym celem jest zapewnienie, aby wszyscy pacjenci byli świadomi swoich praw oraz mieli możliwość ich skutecznego dochodzenia. Pełnomocnik wspiera pacjentów w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką medyczną, a także działa na rzecz poprawy jakości usług medycznych. Ponadto, pełnomocnik monitoruje przestrzeganie standardów opieki oraz współpracuje z różnymi instytucjami w celu ochrony praw pacjentów.