Poradnie szpitalne

Centrum Zdrowia Psychicznego (Szpital w Szczecinku)

Miejsce, w którym specjaliści oferują wszechstronną opiekę oraz wsparcie pacjentom z różnorodnymi problemami zdrowia psychicznego, angażując się w diagnostykę, terapię oraz rehabilitację

Więcej informacji

Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia.
Od poniedziałku do piątku po godzinie 18, w soboty, niedziele i święta

Poradnia Chirurgiczna

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, przygotowując
pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udziela konsultacji
po leczeniu szpitalnym

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób/urazów narządów ruchu, kwalifikuje chorych do leczenia operacyjnego oraz prowadzi leczenie pooperacyjne

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób kobiecych, opieka nad kobietą ciężarną, leczenie zaburzeń hormonalnych, profilaktyka i diagnostyka chorób szyjki macicy, stanów zapalnych i nowotworów narządów płciowych oraz opieka nad kobietą w okresie menopauzy

Poradnia Reumatologiczna

Obejmuje diagnostykę i leczenie chorób układu ruchu

Poradnia Rehabilitacyjna

Zajmuje się szeroko pojęta diagnostyką, profilaktyką zdrowotną oraz leczeniem w zakresie schorzeń podlegających rehabilitacji

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Diagnostyka, konsultacje, leczenie osób
z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie psychoterapii indywidualnej, kierowanie
w razie potrzeby na leczenie do szpitali psychiatrycznych, ośrodków terapeutycznych, ośrodków leczenia uzależnień