Adres:

Nowowiejskiego 7
78-200 Białogard
(parter)

Telefon:

(94) 311 37 74

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć Poradni.

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 15:35

Termin wizyty ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
 
Diagnostyka, konsultacje, leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie psychoterapii indywidualnej, kierowanie w razie potrzeby na leczenie do szpitali psychiatrycznych, ośrodków terapeutycznych, ośrodków leczenia uzależnień.

 
Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

Porady diagnostyczne – porady lekarskie (udzielane przez specjalistę psychiatrę lub lekarza psychiatrę), rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.

Porady terapeutyczne – kolejne porady lekarskie (udzielane przez specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji), kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie.

Porady kontrolne – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.

Porady psychologiczne diagnostyczne – porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.

Porady psychologiczne – porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.

Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę, w szczególności przez psychologa lub lekarza.


 
Co pacjent powinien mieć

  • - dokument tożsamości
  • - dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
  • - do psychologa – skierowanie od uprawnionego lekarza


Harmonogram pracy poradni:


Lekarz psychiatra

Poniedziałek
lek Kopczyk Marta
8:00 – 14:00

Środa
lek Łyszcz-Fedasz Edyta
10:00 – 18:00

Czwartek
lek Kopczyk Marta
08:00 – 12:00

Piątek
lek Łyszcz-Fedasz Edyta
10:00 – 12:00

Psycholog / psychoterapeuta

Wtorek
mgr Sokołowska Sylwia
8:00 – 17:00

Środa
mgr Sobolewska-Kucharska Anna
13:00 – 17:00