Administracja – kontakt

Sekretariat Prezesa


TEL. (94) 311 37 26
FAX (94) 311 37 27

sekretariat@
szpitalbialogard.pl

Dyrektor ds. Ekonomicznych


TEL. (94) 311 37 11

kjanowska@
szpitalbialogard.pl

Piel. Naczelna i Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

TEL. (94) 311 37 07

jstolarek@
szpitalbialogard.pl

Dział Kadrowo-Płacowy


TEL. (94) 311 37 05

kadry@
szpitalbialogard.pl

Księgowość


TEL. (94) 311 37 19

ksiegowosc@
szpitalbialogard.pl

Statystyka


TEL. (94) 311 37 15

statystyka@
szpitalbialogard.pl

Dział Zamówień Publicznych

TEL. (94) 311 37 11

przetargi@
szpitalbialogard.pl

Dział Zaopatrzenia


TEL. (94) 311 37 11

zaopatrzenie@
szpitalbialogard.pl

Dział Techniczny


TEL. (94) 311 37 07

lszustak@
szpitalbialogard.pl

lsoltysiak@
szpitalbialogard.pl