Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)

Rejestracja:

(+48) 533 159 454

godz. 8:00-14:00
poniedziałek - piątek

Telefon stacjonarny:

(94) 311 37 24

Adres e-mail:

rtg@szpitalbialogard.pl

Godziny funkcjonowania Pracowni TK

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
8:00 – 15:00

środa
08:00 – 17:00
 
Pracownia TK
 
Odkąd wynaleziono tomografię komputerową (TK) w latach 70. XX wieku, stała się ona kluczową techniką obrazowania medycznego, umożliwiając precyzyjne diagnozowanie chorób i urazów.

Choć opiera się na podobnych zasadach co tradycyjne badanie rentgenowskie, to TK wykorzystuje zaawansowane technologie komputerowe i multipleksowanie rentgenowskie do uzyskania trójwymiarowych obrazów wewnętrznych struktur ciała.

 
Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

Specjalistyczna diagnostyka tomograficzna dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych oraz skierowanych z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich.


Przyjmowanie skierowań

Osobiście w godz. 08:00 – 14:30 (Rejestracja główna)

Pracownia TK
Regionalne Centrum Medyczne Sp z o. o. w Białogardzie
ul. Chopina 29
78-200 Białogard


Co pacjent powinien mieć

  • - dokument tożsamości (również przy odbiorze wyniku)
  • - skierowanie od uprawnionego lekarza

  • Jeśli badanie jest kolejnym, prosimy o dostarczenie na badanie dotychczasowej dokumentacji medycznej:
    (Wyniki badań, Zdjęcia RTG, TK, MR itp.)


Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując zapisy Art.32c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1173) informuję, iż niniejsza jednostka prowadzi diagnostykę obrazową z użyciem aparatów rentgenowskich z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej i radiologii zabiegowej, które nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności oraz monitorowanie dawek indywidualnych narażonego personelu, wskazują, iż udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu badań radiologicznych nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne

Data wpisu: 14.08.2023