Zamówienia publiczne

Przetarg 17.05.2024

Przebudowa i modernizacja budynku należącego do RCM Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU RCM W BIAŁOGARDZIE PRZY UL. CHOPINA 29 NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

Przetarg 19.04.2024

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów

Przetarg 12.04.2024

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 23.11.2023

Sukcesywne dostawy opatrunków do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 07.11.2023

Sukcesywne dostawy ryb świeżych, ryb mrożonych i mrożonek do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 02.11.2023

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 31.10.2023

Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala w Białogardzie w urządzenia do mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji parowej narzędzi

Przetarg 20.09.2023

Wykonanie projektu architektonicznego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. na potrzeby oddziału leczenia długoterminowego

Przetarg 20.09.2023

Sukcesywne pieczywa i produktów piekarskich dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 07.09.2023

Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 05.09.2023

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 04.09.2023

Sukcesywne dostawy warzyw, owoców i jaj dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 01.09.2023

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 28.07.2023 [Zamknięte]

Dostawa sprzętu i oprogramowania służącego do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 05.06.2023 [Zamknięte]

Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 18.04.2023 [Zamknięte]

Sukcesywne dostawy leków i produktów farmaceutycznych na potrzeby Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 30.03.2023 [Zamknięte]

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 16.02.2023 [Zamknięte]

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – II postępowanie

Przetarg 08.02.2023 [Zamknięte]

Kompleksowa obsługa płac dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 03.02.2023 [Zamknięte]

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 16.01.2023 [Zamknięte]

Remont budynku przy ul. Nowowiejskiego 7 należącego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 08.12.2022 [Zamknięte]

Zakup i dostawa wieży artroskopowej dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 01.12.2022 [Zamknięte]

Konkurs ofert na Transport, odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 02.11.2022 [Zamknięte]

Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 16.09.2022 [Zamknięte]

Dostawa implantów ortopedycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 01.09.2022 [Zamknięte]

Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 01.07.2022 [Zamknięte]

Dostawa tomografu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 10.06.2022 [Zamknięte]

Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze na potrzeby kuchni szpitalnej

Przetarg 25.04.2022 [Zamknięte]

Dostawa sprzętu medycznego, pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego, pomieszczeń diagnostycznych oraz oddziałów szpitalnych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 22.04.2022 [Zamknięte]

,,Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.” – nowe postępowanie

Przetarg 07.04.2022 [Zamknięte]

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Przetarg 15.02.2022 [Zamknięte]

Dzierżawa nowego analizatora hematologicznego z rozdziałem CBC+5 DIFF i CBC wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.