W zakładce Zamówienia Publiczne został opublikowany konkurs na Transport, odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko Regionalne Centrum Medyczne W Białogardzie

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

 • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w Pracowni Radiologicznej przy ul. Chopina 9
 • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu General Medical Merate Typ: Calypso F w Pracowni Radiologicznej przy ul. Chopina 9
 • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w Pracowni Radiologicznej oraz radiologii zabiegowej na  Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalna 7
 • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Quest Typ: 500 w Pracowni Radiologicznej przy ul. Szpitalna 7
 • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu ZEN Typ: 7000 na Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalna 7

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Uwaga! na terenie szpitala znaleziono akt urodzenia dziecka z ukrainy. Akt można odebrać u pielęgniarki naczelnej przy ul. Chopina 29

Informacja

Informujemy, że przy Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie funkcjonuje Izolatorium, które znajduje się w budynku nr 5. Numer telefonu do izolatorium – 94 311 37 37

Informacja dla pacjentów

dotyczy: Harmonogramu pracy punktu pobrań – COVID19

Punkt pobrań czynny codziennie w godzinach:

 1. Poniedizałek – Piatek 7:30 – 10:30
 2. Sobota 7:30 – 9:30
 3. Niedziela 7:30 – 9:30

Prośba o wsparcie

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp z o. o. z uwagi na obecną sytuację związaną z koniecznością zapobiegania, przciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pilnie potrzebuje środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu medycznego w tym:

 • masek

 • rękawic nitrylowych

 • fartuchów barierowych

 • kombinezonów ochronnych

 • indywidualnych zestawów ochrony osobistej

 • przyłbic oraz środków do dezynfekcji

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasz szpital zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej Zarząd Spółki RCM w Białogardzie prosi o kontakt z Sekretariatem szpitala pod numerem: 94 311 37 26, e-mail: sekretariat@rcm24.pl lub o przekazanie środków finansowych bezpośrednio na rachunek bankowy szpitala Nr 10 1090 2646 0000 00013277 3825.

Zarząd Spółki wraz załogą szpitala bardzo dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Zygmunt Baś

UWAGA! Laboratorium szpitalne przy ul. Szpitalnej 7 wykonuje badania na przeciwciała anty-SARS-COV-2. Koszt badania to 60 PLN.

Porody Rodzinne

ZARZĄD

 Piotr Skaskiewicz  –  Prezes  Zarządu 

RADA NADZORCZA

Piotr KAJSZCZAK   –  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej

Jerzy  ŚWIECKI   –  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

Andrzej ADAMCZEWSKI  –  Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman  WITASZEK – Członek Rady Nadzorczej

Marianna PRZYCHODNICzłonek Rady Nadzorczej

UDZIAŁOWCY

Powiat Białogardzki – 100% udziałów

Wiadomości i ogłoszenia

Sprzęt za ok 260 000 PLN dla RCM

W dniu 21.06.2021 roku Zygmunt Baś Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na użyczenie sprzętu medycznego na kwotę ok 260 000

Finał Koncertu Bożonarodzeniowego

Szanowni Państwo 28 grudnia 2019r. odbył się w Białogardzie IX Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy. W koncercie udział wzięli: Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto pod dyrekcją Pawła Mielcarka,

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl