Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
Gabinet nr. 192 (I piętro)

Telefon:

(94) 311 37 81

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć Poradni.

Poniedziałek
12:30 – 14:30

Środa
12:30 – 14:30

Piątek
7:00 – 13:00

Termin wizyty ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń

W razie braku kontaktu telefonicznego, prosimy o kontakt na

poradnia.reumatologiczna@
szpitalbialogard.pl
 
Poradnia Rehabilitacyjna
 
Zajmuje się szeroko pojęta diagnostyką, profilaktyką zdrowotną oraz leczeniem w zakresie schorzeń podlegających rehabilitacji.


Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:


  • - Udzielanie konsultacji medycznych z zakresu rehabilitacji medycznej na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza specjalisty
 
Co pacjent powinien mieć

  • - aktualne skierowanie wydane przez lekarza prowadzącego posiadającego Umowę z NFZ
  • - podstawowe aktualne badania laboratoryjne oraz inną istotną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby
  • - dowód osobisty

Godziny konsultacji

Poniedziałek
09:00 – 14:00

Czwartek
15:00 – 19:00