Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
Gabinet nr. 192 (I piętro)

Telefon:

(94) 311 37 81

Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć Poradni.

Poniedziałek
12:30 – 14:30

Środa
12:30 – 14:30

Piątek
7:00 – 13:00

Termin wizyty ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń

W razie braku kontaktu telefonicznego, prosimy o kontakt na

poradnia.reumatologiczna@
szpitalbialogard.pl
 
Poradnia Reumatologiczna
 
Profil poradni obejmuje diagnostykę i leczenie chorób układu ruchu.


Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:


  • - Udzielanie konsultacji medycznych z zakresu reumatologii na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza specjalisty
 
Co pacjent powinien mieć

  • - aktualne skierowanie wydane przez lekarza prowadzącego posiadającego Umowę z NFZi
  • - podstawowe aktualne badania laboratoryjne
  • - inną istotną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby

Godziny konsultacji

Wtorek
9:00 – 16:00

Środa
9:00 – 12:00

Czwartek
09:00 – 13:00