Oddziały szpitalne

Izba Przyjęć

Świadczy opiekę zdrowotną pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Więcej informacji

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Corda”

Zapewnia opiekę osobom niehospitalizowanym, ale niesamodzielnym ze względu na zdrowie.

Oddział Psychosomatyczny

Oferuje diagnozę i terapię dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie psychotycznymi

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Skupia się na kompleksowej opiece nad pacjentkami w każdym etapie ich życia reprodukcyjnego

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział stacjonarny zapewnia intensywną opiekę pacjentom, których stan zdrowia uniemożliwia rehabilitację ambulatoryjną.

Oddział Chirurgii Ogólnej

Świadczenia w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych

Oddział Pediatryczny z pododdziałem Neonatalogicznym​

Świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego dzieci i młodzieży w wieku 0-18 roku życia

Oddział Wewnętrzny z pododdziałem Reumatologicznym

Usługi świadczone na oddziale stacjonarnym są skierowane do pacjentów, których kondycja zdrowotna wymaga intensywnej opieki i nie pozwala na rehabilitację w ramach ambulatoryjnych procedur medycznych.

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Specjalistyczna opieka zdrowotna skupiona na leczeniu schorzeń związanych z układem ruchu oraz rehabilitacji pacjentów dotkniętych urazami, zwyrodnieniami czy innymi problemami ortopedycznymi.