Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
(II piętro)

Telefon:

Ordynator
Przez Sekretariat

Sekretarka Medyczna
(94) 311 37 79

godz. 8:00-10:00
poniedziałek - piątek

FAX
(94) 311 37 97

Pielęgniarki
(94) 311 37 75

Pielęgniarka Oddziałowa
(94) 311 37 78

Adres e-mail:

rehabilitacja42@wp.pl

 
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 
Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych.
 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

 • - Po udarach mózgowych
 • - Po stłuczeniach ośrodkowego układu nerwowego
 • - Po zabiegach operacyjnych na ośrodkowym układzie nerwowym podskórnej
 • - Po uszkodzeniach nerwów czaszkowych, obwodowych, splotów nerwowych
 • - W uszkodzeniach rdzenia kręgowego (pourazowych, pozapalnych, naczyniowych)
 • - W infekcyjnych i toksycznych uszkodzeniach układu nerwowego
 • - W wadach rozwojowych i wrodzonych układu nerwowego
 • - W dziecięcych porażeniach mózgowych
 • - W stwardnieniu rozsianym

Przyjmowanie skierowań

 • - Osobiście w godz. 10:00 – 12:00 pokój nr 261a (II piętro)
 • - Pocztą elektroniczną lub faksem
 • - Pocztą tradycyjną

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Regionalne Centrum Medyczne Sp z o. o. w Białogardzie
ul. Chopina 29
78-200 Białogard


Tryb przyjęcia pacjenta do oddziału:

Zasady kierowania, kwalifikacji oraz leczenia na oddziale rehabilitacji neurologicznej reguluje Zarządzenie nr 53/2010 Prezesa NFZ z 2 września 2010 r.

Podmiotami uprawnionymi do kierowania na rehabilitację neurologiczną wczesną są:

Oddziały/Kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych.

Poradnie specjalistyczne: rehabilitacyjna, neurologiczna, neurochirurgiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedyczna.

Chorzy po przebytej rehabilitacji w grupach RNM01, RNM02, RNR01, RNR02, RNO10, RNO02 mogą być przyjęci jeden raz w roku kalendarzowym na oddział rehabilitacji neurologicznej. Wymagane jest skierowanie z oddziału rehabilitacji neurologicznej lub poradni rehabilitacyjnej albo neurologicznej.


 
Co pacjent powinien mieć*

 • - bieliznę osobistą
 • - przybory toaletowe
 • - kapcie
 • - piżamę
 • - dres, odzież sportową, obuwie sportowe (trampki lub tenisówki)
 • - używany sprzęt ortopedyczny (kule, czwórnóg, wózek, szyny, łuski)
 • - kserokopie kart informacyjnych z ostatnich pobytów szpitalnych oraz posiadaną dokumentację radiologiczną (zdjęcia, rezonans magnetyczny)

 
Godziny wizyt lekarskich
8:30 – 9:30
 
Godziny wydawania posiłków
Śniadanie: 7:50 – 8:15
Obiad: 13:00 – 13:30
Kolacja: 16:45 – 17:15
 
Godziny wydawania wypisów
od godz. 11:00