Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)

Telefon:

(94) 311 37 24

Adres e-mail:

rtg@szpitalbialogard.pl

Godziny funkcjonowania Pracowni RTG

poniedziałek – piątek
8:00 – 19:00
 
Pracownia RTG
 
Badanie rentgenowskie jest najstarszym badaniem obrazowym. Promieniowanie rentgenowskie wynaleziono na przełomie XIX i XX wieku i choć od tego czasu w medycynie wiele się zmieniło, lekarze nadal z niego korzystają.
 
Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

Podstawowa diagnostyka radiologiczna dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych oraz skierowanych z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarskich.


Przyjmowanie skierowań

Osobiście w godz. 08:00 – 14:30 (Rejestracja główna)

Pracownia RTG
Regionalne Centrum Medyczne Sp z o. o. w Białogardzie
ul. Chopina 29
78-200 Białogard


Co pacjent powinien mieć

  • - dokument tożsamości (również przy odbiorze wyniku)
  • - skierowanie od uprawnionego lekarza


Wyposażenie oddziału

  • - aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych
  • - system radiografii cyfrowej


Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując zapisy Art.32c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1173) informuję, iż niniejsza jednostka prowadzi diagnostykę obrazową z użyciem aparatów rentgenowskich z zakresu rentgenodiagnostyki ogólnej i radiologii zabiegowej, które nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności oraz monitorowanie dawek indywidualnych narażonego personelu, wskazują, iż udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu badań radiologicznych nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne

Data wpisu: 14.08.2023