Wnioski i skargi

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14:00-15:00 w siedzibie Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. (ul. Chopina 29, III piętro – Biuro Zarządu)