Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)

Telefon:

(94) 311 37 63


Godziny Rejestracji:

poniedziałek – piątek
09:00 – 13:00

 
Fizjoterapia Ambulatoryjna
(dział zabiegów)
 
Celem fizjoterapii ambulatoryjnej jest wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, skuteczne leczenie bólu, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej, a pośrednio i psychicznej, umożliwienie powrotu do pracy zarobkowej oraz uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.
 
Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

- Fizykoterapia: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia

- Kinezyterapia: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.

- Masaż

 
Co pacjent powinien mieć

  • - dokument tożsamości
  • - dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
  • - skierowanie od uprawnionego lekarza
 

Godziny przyjęć

Poniedziałek
07:00 – 16:00

Wtorek
07:00 – 18:00

Środa
07:00 – 16:00

Czwartek
07:00 – 18:00

Piątek
07:00 – 16:00