Adres:

ul. Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)

 
Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna
 
Nie pełnią dyżurów całodobowych. W noce i w dni ustawowo wolne od pracy ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których możesz otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.


Podstawowe cele i zakres świadczeń

Cele:

 • - Pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w nocy i w święta w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • - Świadczenia zdrowotne lekarskie, udzielane w warunkach ambulatoryjnych
 • - Konsultacje telefoniczne
 • - W wyjątkowych przypadkach w domu pacjenta
 • - Świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym przez pielęgniarkę, zlecane podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji
 
Co pacjent powinien mieć

 • - dokument tożsamości
 • - dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne


Zgodnie ze stanowiskiem NFZ sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy to w szczególności:

 • - zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • - infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39° C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • - bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • - bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • - biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • - zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczua
 • - nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • - zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe)