Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)
Koordynator działu fizjoterapii
mgr. Agnieszka Kościk-Soter

Fizjoterapia Ambulatoryjna

(dział zabiegów)

Celem fizjoterapii ambulatoryjnej jest wyleczenie bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, skuteczne leczenie bólu, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej, a pośrednio i psychicznej, umożliwienie powrotu do pracy zarobkowej oraz uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

Fizykoterapia: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia.
Kinezyterapia: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów, laseroterapia.
Masaż

 

Co pacjent powinien mieć

  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
  • skierowanie od uprawnionego lekarza

 

Godziny przyjęć

poniedziałek
07:00 – 16:00
wtorek
07:00 – 18:00
środa
07:00 – 16:00
czwartek
07:00 – 18:00
piątek
07:00 – 16:00

Godziny rejestracji

poniedziałek – piątek
09:00 – 13:00

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content