16.02.2023

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. – II postępowanie

08.02.2023

Kompleksowa obsługa płac dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

03.02.2023

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w budynku Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

16.01.2023

Remont budynku przy ul. Nowowiejskiego 7 należącego do Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

08.12.2022

Zakup i dostawa wieży artroskopowej dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

01.12.2022

Konkurs ofert na Transport, odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

02.11.2022

Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

16.09.2022

Dostawa implantów ortopedycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

01.09.2022

Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

01.07.2022

Dostawa tomografu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycznego w
Białogardzie Sp. z o.o.

10.06.2022

Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze na potrzeby kuchni szpitalnej

25.04.2022

Dostawa sprzętu medycznego, pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego, pomieszczeń diagnostycznych oraz oddziałów szpitalnych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

22.04.2022

,,Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.” – nowe postępowanie

07.04.2022

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

15.02.2022

Dzierżawa nowego analizatora hematologicznego z rozdziałem CBC+5 DIFF i CBC wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

21.12.2021

Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

07.12.2021

Sukcesywne dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

21.09.2021

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. NUMER POSTĘPOWANIA P/N/3/2021

08.07.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na: ,,Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.’’

30.03.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych projektu rozbudowy i przebudowy Szpitala w Białogardzie, ul. Chopina 29”

20.11.2020

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 24 miesięcy

30.10.2020

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

07.10.2020

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

02.10.2020

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

07.07.2020

Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. SIWZ nr 116/220/N/Białogard

17.06.2020

Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

04.03.2020

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków i środków medycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

29.11.2019

Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

17.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

11.10.2019

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content