Najnowsze przetargi znajdują się na dole strony.

1. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu dostawczego

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu dostawczego(PDF)

2. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (PDF)

3. Zapytanie ofertowe – wycena nieruchomości gruntowych

Zapytanie ofertowe – wycena nieruchomości gruntowych (PDF)

4. Zapytanie ofertowe – wycena nieruchomości gruntowych

Informacje o wyborze oferty na wycenę nieruchomości (PDF)

5. Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane (PDF)

6. Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ( PDF )

7. Drugie zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane

Drugie zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane ( PDF )

8. Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane (PDF)

9. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę videokolonoskopu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę videokolonoskopu (PDF)

10. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 (PDF)

11. Odstąpienie od wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018

Odstąpienie od wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2018

12. Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

13. Przetarg nieograniczony – ubezpieczenia

Przetarg nieograniczony – ubezpieczenia (SIWZ)

Na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/649 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami.

14. Zaproszenie do złożenia oferty – obsługa dokumentacji płacowej

Zaproszenie do złożenia oferty – obsługa dokumentacji płacowej

11.10.2019

15. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla Regionalnego Centrum
Medycznego w Białogardzie –

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla Regionalnego Centrum
Medycznego w Białogardzie

17.10.2019

16. Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

1. Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 (PDF)

29.11.2019

17. Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

04.03.2020

18. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków i środków medycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków i środków medycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

17.06.2020

19. Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Przetarg nieograniczony na zakup w formie ratalnej i dostawę sprzętu medycznego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

07.07.2020

20. Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. SIWZ nr 116/220/N/Białogard

Usługa ubezpieczenia Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. SIWZ nr 116/220/N/Białogard

02.10.2020

21. Zaproszenie do składanai ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2020

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 (pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (pdf)

07.10.2020

22. Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

30.10.2020

23. Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

20.11.2020

24. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 24 miesięcy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego ( karetka + zespół 2 osobowy, tj. kierowca – ratownik medyczny + ratownik medyczny/pielęgniarka ) w okresie 24 miesięcy

30.03.2021

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych projektu rozbudowy i przebudowy Szpitala w Białogardzie, ul. Chopina 29”

Pliki do pobrania

21.09.2021

27. Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. NUMER POSTĘPOWANIA P/N/3/2021

Pliki do pobrania

07.12.2021

28. Sukcesywne dostawy leków i produktów farmaceutycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w  Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

21.12.2021

29. Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

15.02.2022

30. Dzierżawa nowego analizatora hematologicznego z rozdziałem CBC+5 DIFF i CBC wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonania badań na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

07.04.2022

31. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego
Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

22.04.2022

32. ,,Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.” – nowe postępowanie

Pliki do pobrania

25.04.2022

33. Dostawa sprzętu medycznego, pierwszego wyposażenia bloku operacyjnego, pomieszczeń diagnostycznych oraz oddziałów szpitalnych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

10.06.2022

34. Zapytanie ofertowe – artykuły spożywcze na potrzeby kuchni szpitalnej

Pliki do pobrania

01.07.2022

35. Dostawa tomografu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycznego w
Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

01.09.2022

36. Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodkowym w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

16.09.2022

37. Dostawa implantów ortopedycznych dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

02.11.2022

38. Usługa całodobowego transportu sanitarnego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

01.12.2022

39. Konkurs ofert na Transport, odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl