Do zakresu działalności Spółki RCM w Białogardzie należy:

  • Administrowanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, w związku z dzierżawą przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
  • Działalność medyczna w zakresie świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka RCM w Białogardzie obejmuje opieką dzieci i młodzież w następujących szkołach:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białogardzie                                    492 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie                                    553 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie                                    621 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie                                    374 uczniów

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie                    425 uczniów

– Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie                                     69 uczniów

– Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie                                   161 uczniów

– Gimnazjum w Pomianowie                                                             46 uczniów

– Zespół Szkół w Stanominie                                                           166 uczniów

Łączna ilość dzieci i młodzieży objęta profilaktyczną opieką zdrowotną wynosi obecnie 2.907 uczniów.

  • Administrowanie zasobami archiwalnymi szpitala (medycznymi i kadrowo-płacowymi) w skład których wchodzą:

– dokumentacja medyczna pacjentów szpitala obejmująca lata 1996-2015,

– akta osobowe pracowników zatrudnionych od dnia 01.01.2000r. do 31.12.2015r.

– dokumentacja kadrowo-płacowa pracowników zatrudnionych w w/w okresie.

– dokumentacja administracyjna, księgowa, bhp, zamówień publicznych bieżąca oraz za  w/w okres

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie

  

Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Bolesław Krzywoustego

                       

                        Szkoła Podstawowa Nr 4  im. Mikołaja Kopernika    

                        

                         Szkoła Podstawowa Nr 5  im. Władysław Broniewskiego

                         

                         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

   

 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X

Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego

Szkoła Podstawowa w Stanominie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl