Zaporszenie

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. zaprasza:

Pracowników Szpitala w Białogardzie oraz pracowników emerytowanych RCM w Białogardzie Sp. z o.o. na imprezę integracyjną, która odbędzie się 2 grudnia 2022 roku o godzinie 18:00 w sali Royal House w Białogardzie przy ulicy Gryfitów 7.

Zaproszenie do złożenia oferty na projekt strony internetowej

Plik pdf do pobrania tutaj

Zarząd Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 tysięcy złotych netto tj.:     

Wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlano-wykonawczego na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego opieki długoterminowej w budynku głównym (parter)  Centrum Rehabilitacji  ul. Chopina 29 w Białogardzie.

 

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje:

 1. Pełnobranżowy projekt budowlano-wykonawczy w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału
 2. Kosztorys inwestorski w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału
 3. Przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na potrzeby realizacji inwestycji.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami i zasadami wiedzy technicznej w oparciu o złożone wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem działu technicznego tel. 94 31 13721 do dnia 31.10.2021 roku.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki na dzień 31.12.2021 r.

Plik pdf do pobrania tutaj

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki na dzień 31.12.2021

Plik pdf do pobrania

Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o zaprasza do składania ofert na przygotowanie pomieszczenia pod Tomograf wraz z przygotowaniem kosztorysu.

W  tej sprawie prosimy kontaktować się z kierownikiem działu technicznego tel. 94 31 13721.

Zapytanie ofertowe

Regionalne Centrum medyczne w Białogardzie zwraca się z prośbą przesłanie o ofert na usługę prania bielizny szpitalnej w ilości około 45 tys. kg/rok obejmującej:
1. Prania bielizny szpitalnej tj.:

– pranie wodne,

– pranie wodno-chemiczne,

– maglowanie,

– suszenie,

– dezynfekcję termiczną lub termiczno-chemiczną.

2. Transport z siedziby zamawiającego obejmujący odbiór brudnej bielizny szpitalnej i materacy oraz zwrot czystej bielizny szpitalnej i materacy, odpowiednio zapakowanej wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
3. Odbiór bielizny szpitalnej i materacy codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00 rano.
4. Zwrot bielizny szpitalnej i materacy wypranej i wydezynfekowanej, zapakowanej, z zachowaniem podziału na oddziały, pobranej poprzedniego dnia najpóźniej do godz. 10:00 rano dnia następnego.
5. Wykonywanie usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) wraz z późniejszymi zmianami oraz zaleceniami SANEPIDU.
6. Płatność za w/w usługę odbywać się będzie w na postawie faktur przejściowych wystawanych raz w miesiącu.

Ofert powinna zawierać:

1) Dane wykonawcy

2) Cenę jednostkową za kilogram prania (netto oraz brutto)

3) Cenę łączną (za szacunkową ilość prania w ilości około 45 tys. kg/rok) (netto oraz brutto)

4) Termin płatności faktur.

Oferty prosimy przesyłać na adres:

przetargi@szpitalbialogard.pl

Do dnia 24.06.2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

ZARZĄD SPÓŁKI RCM ZAPRASZA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

REJESTRACJA:

 • – Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 • – Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestracje
 • – Zarejestruj się bezpośrednio w RCM od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr telefonu 94 311 37 91

Szczepienia przeciw COVID-19 dla 12-15-latków

Od 7 czerwca rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12–15 lat. Na Internetowym Koncie Pacjenta dziecka znajdziesz jego e-skierowanie

 

Na szczepienia dziecko w wieku 12–15 lat można zarejestrować:

 • – kontaktując się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień
 • – przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
 • – wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
 • – poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl. Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL Twojego dziecka i jego nazwisko, podaj numer telefonu, na który odbierać będziesz potwierdzenia, i wybierz termin szczepienia.
 • – bezpośrednio w RCM od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr telefonu 94 311 37 91

 

Fabryka Komunikacji Społecznej realizuje  kampanię edukacyjno informacyjną pod hasłem „Solidarnie dla transplantacji” dowiedz sięwięcej pod adresem www.zgodanazycie.pl

Krwiodastwo to misja i wielki test odpowiedzialności

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do centrów Krwiodstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w trudnym czasie pozostają na służbie człowikowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemoterapii oraz u pacjentów wymagajacych transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

Czekamy na Was w

centrach Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl