Do zakresu działalności Spółki RCM w Białogardzie należy:

  • Działalność Szpitalna
  • Działalność Fizjoterapeutyczna
  • Działalność w zakresie opieki zdrowotnej
  • Działalność paramedyczna
  • Działalność medyczna w zakresie świadczenia usług profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka RCM w Białogardzie obejmuje opieką dzieci i młodzież w następujących szkołach:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białogardzie                                    374 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białogardzie                                    539 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białogardzie                                    552 uczniów

– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie                                    352 uczniów

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie                573 uczniów

– Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie                                     64 uczniów

– Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie                                   231 uczniów

– Szkoła Podstawowa w Pomianowie                                              195 uczniów

– Szkoła Podstawowa w Stanominie                                               148 uczniów

– Szkołą Podstawowa w Rogowie 117 ucznów

Łączna ilość dzieci i młodzieży objęta profilaktyczną opieką zdrowotną wynosi obecnie 3.145 uczniów.

  • Administrowanie zasobami archiwalnymi szpitala (medycznymi i kadrowo-płacowymi) w skład których wchodzą:

– dokumentacja medyczna pacjentów szpitala obejmująca lata 1996-2015,

– akta osobowe pracowników zatrudnionych od dnia 01.01.2000r. do 31.12.2015r.

– dokumentacja kadrowo-płacowa pracowników zatrudnionych w w/w okresie.

– dokumentacja administracyjna, księgowa, bhp, zamówień publicznych bieżąca oraz za  w/w okres

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie

  

Szkoła Podstawowa Nr 3  im. Bolesław Krzywoustego

                       

                        Szkoła Podstawowa Nr 4  im. Mikołaja Kopernika    

                        

                         Szkoła Podstawowa Nr 5  im. Władysław Broniewskiego

                         

                         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

   

 Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X

Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego

Szkoła Podstawowa w Stanominie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content