Nowowiejskiego 7
78-200 Białogard
Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć Poradni.
Termin wizyty ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Pielęgniarka koordynująca
Anna Konopko

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

Diagnostyka, konsultacje, leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie psychoterapii indywidualnej, kierowanie w razie potrzeby na leczenie do szpitali psychiatrycznych, ośrodków terapeutycznych, ośrodków leczenia uzależnień.

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

Porady diagnostyczne – porady lekarskie (udzielane przez specjalistę psychiatrę lub lekarza psychiatrę), rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.
Porady terapeutyczne – kolejne porady lekarskie (udzielane przez specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji), kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie.
Porady kontrolne – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.
Porady psychologiczne diagnostyczne – porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.
Porady psychologiczne – porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę, w szczególności przez psychologa lub lekarza.

 

Co pacjent powinien mieć

  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
  • do psychologa – skierowanie od uprawnionego lekarza

 

Harmonogram pracy poradni:

 

Psycholog/Psychoterapeuta

Wtorek
08:00 – 17:00 (mgr Sokołowska Sylwia)
Środa
13:00 – 17:00 (mgr Sobolewska-Kucharska Anna)

 

Lekarz Psychiatra:

Poniedziałek
08:00 – 14:00 (lek. Kopczyk Marta)
Środa
10:00 – 18:00 (lek. Łyszcz-Fedasz Edyta)
Czwartek
8:00 – 12:00 (lek. Kopczyk Marta)
Piątek
10:00 – 12:00 (lek. Łyszcz-Fedasz Edyta)

 

Godziny rejestracji

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 15:35

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content