Chopina 29
78-200 Białogard
(I piętro, gabinet nr. 192)
Rejestracja telefonicznie lub osobiście w godzinach przyjęć Poradni.
Termin wizyty ustalany zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Lekarze
Ewa Malicka
Swietłana Gutowska

Poradnia Rehabilitacyjna

Zajmuje się szeroko pojęta diagnostyką, profilaktyką zdrowotną oraz leczeniem w zakresie schorzeń podlegających rehabilitacji.

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

  • udzielanie konsultacji medycznych z zakresu rehabilitacji medycznej na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

 

Co pacjent powinien mieć

  • aktualne skierowanie wydane przez lekarza prowadzącego posiadającego Umowę z NFZ
  • podstawowe aktualne badania laboratoryjne oraz inną istotną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby
  • dowód osobisty

 

Godziny konsultacji

poniedziałek
09:00 – 14:00
czwartek
15:00 – 19:00

Godziny rejestracji

Poniedziałek
12:30 – 14:30
Środa
12:30 – 14:30
Piątek
7:00 – 13:00

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content