KONTAKT

Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29
(wejście od ul. Chopina, II piętro)

Rejestracja: Teresa Dziubek-Białkowska (94) 311 3774

PERSONEL PORADNI

 • lekarze specjaliści psychiatrii
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • pielęgniarka

GODZINY KONSULTACJI

 • Poniedziałek  08:00 – 15:00
 • Wtorek   13:00 – 20:00
 • Środa   09:00 – 16:00
 • Czwartek  09:00 – 18:00
 • Piątek   08:00 – 15:00

PODSTAWOWE CELE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Porady diagnostyczne – porady lekarskie (udzielane przez specjalistę psychiatrę lub lekarza psychiatrę), rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.

Porady terapeutyczne – kolejne porady lekarskie (udzielane przez specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji), kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne, czynności pielęgniarskie.

Porady kontrolne – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.

Porady psychologiczne diagnostyczne – porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta.

Porady psychologiczne – porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.

Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołeczne dla dwóch lub więcej osób, kierowane do pacjentów, ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta, przeprowadzane przez terapeutę, w szczególności przez psychologa lub lekarza.

CO PACJENT POWINIEN ZE SOBĄ ZABRAĆ

 • dokument tożsamości
 • dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
 • skierowanie od uprawnionego lekarza

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl