Informacje o nas

REGIONALNE  CENTRUM  MEDYCZNE   W  BIAŁOGARDZIE  Sp.  Z O.O.

78-200 Białogard   ul.  Szosa Połczyńska  57

Sąd  Rejonowy  w  Koszalinie  IX  Wydział   Krajowego   Rejestru  Sądowego  KRS  0000525422 ,

   NIP  3020002009 , Regon  331031257 ,  Kapitał  zakładowy  2 470 000 PLN

 

                                           UDZIAŁOWCY  :        100%  udziałów  w  Spółce  posiada  Powiat  Białogardzki

                                          RADA  NADZORCZA  : 

                                                                              Jerzy  ŚWIECKI  -  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej

                                                                              Ewa  CHMIELOWICZ  -  Sekretarz Rady Nadzorczej

                                                                              Roman  WITASZEK  -  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

                                           ZARZĄD :                  Zarząd  w  Spółce  jest jednoosobowy.

                                                                             Zygmunt  BAŚ  -  Prezes  Zarządu