Aktualne informacje

 Aktualne informacje na temat szpitala można znaleźć na stronie prowadzonej przez Centrum Dializa: http://szpitalwbialogardzie.pl