Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)
Sekretariat / Kierownik:
(94) 312 26 49
Zastępca Kierownika:
(94) 311 37 72
Pielęgniarki:
(94) 312 21 50
Kierownik
Katarzyna Mroczek
Sekretarka medyczna
Małgorzata Kopczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Brudzińska
Psycholog
Anna Sobolewska-Kucharska
Lekarz
Urszula Gozdalska-Słowik

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Corda”

Zapewnia pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmuje opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym.

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

 • objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych
 • objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samo-opieki i wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji czy też zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne

 

Personel zakładu

 • lekarz
 • Koordynator Świadczeń Rehabilitacyjnych
 • pielęgniarki
 • technik fizjoterapii
 • terapeuta zajęciowy
 • pracownik socjalny
 • pomoc pielęgniarska

 

Co pacjent powinien mieć*

 • podpisane (wyszyte) rzeczy osobiste
 • gąbki: jasna i ciemna
 • ręczniki: jasny i ciemny (dwa komplety)
 • przybory toaletowe (maszynka do golenia, oliwka)
 • mydło w płynie z dozownikiem*
 • papier toaletowy*
 • kubek*

Dokumenty do pobrania

💾 Komplet dokumentów

 

Godziny wizyt lekarskich

wtorek
8:00 – 10:00
środa
13:00 – 15:00
czwartek
8:00 – 13:00
piątek
15:00 – 17:00

Godziny wydawania posiłków

śniadanie
8:00 – 9:00
obiad
13:00 – 14:00
kolacja
16:30 – 17:30

Godziny wydawania wypisów

7:00 – 14:30

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content