Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)
Sekretariat / Kierownik:
(94) 312 26 49
Zastępca Kierownika:
(94) 311 37 72
Pielęgniarki:
(94) 312 21 50
(94) 311 37 96
Do kompletu dokumentów należy dołączyć ksero decyzji dochodu
Na przykład ZUS lub innych świadczeń
Kierownik
Katarzyna Mroczek
Sekretarka medyczna
Małgorzata Kopczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Brudzińska
Psycholog
Anna Sobolewska-Kucharska
Lekarz
Urszula Gozdalska-Słowik

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Corda”

Zapewnia pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną całodobowo. Głównie obejmuje opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym.

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

 • objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych
 • objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samo-opieki i wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji czy też zapewnienia okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne

 

Personel zakładu

 • lekarz
 • Koordynator Świadczeń Rehabilitacyjnych
 • pielęgniarki
 • technik fizjoterapii
 • terapeuta zajęciowy
 • pracownik socjalny
 • pomoc pielęgniarska

 

Co pacjent powinien mieć*

 • podpisane (wyszyte) rzeczy osobiste
 • gąbki: jasna i ciemna
 • ręczniki: jasny i ciemny (dwa komplety)
 • przybory toaletowe (maszynka do golenia, oliwka)
 • mydło w płynie z dozownikiem*
 • papier toaletowy*
 • kubek*

Dokumenty do pobrania

💾 Komplet dokumentów

 

Godziny wizyt lekarskich

wtorek
8:00 – 10:00
środa
13:00 – 15:00
czwartek
8:00 – 13:00
piątek
15:00 – 17:00

Godziny wydawania posiłków

śniadanie
8:00 – 9:00
obiad
13:00 – 14:00
kolacja
16:30 – 17:30

Godziny wydawania wypisów

7:00 – 14:30

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content