Kwalifikacja prowadzona jest przez komisję lekarską Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Rehabilitacji Neurologicznej

KONTAKT

Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 (I piętro)

PRZYJMOWANIE SKIEROWAŃ

1) Osobiście w godz. 10:00 – 12:00 pokój nr 102

2) Pocztą elektroniczną lub faksem:

– email: sek-ogolnoustrojowy@szpitalbialogard.pl

– faks 94 311 37 24

3) Pocztą tradycyjną:

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Regionalne Centrum Medczyne Sp. z o. o. w Białogardzie
ul. Chopina 29
78-200 Białogard

INFORMACJA TELEFONICZNA

Sekretariat
tel.: + 48 (94) 311 37 32
w godzinach 08:00 – 10:00

TELEFONY

  • Ordynator, lekarze: (94) 3113741
  • Pielęgniarki: (94) 3113760, (94) 3113712
  • Pielęgniarka oddziałowa (94) 3113733

ORDYNATOR

lek. Elżbieta Urban – specjalista reumatologii

LEKARZE

lek. Ewa Malicka – specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Katarzyna Kubacka

PERSONEL ODDZIAŁU

  • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej i w trakcie specjalizacji
  • pielęgniarki
  • pomoc pielęgniarska
  • magistrowie i technicy fizjoterapii
  • logopeda
  • psycholog

PODSTAWOWE CELE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Kompleksowa rehabilitacja

  • po leczeniu operacyjnym w schorzeniach kości, stawów i tkanek miękkich
  • po urazach narządu ruchu
  • w okresie zaostrzenia przewlekłych chorób narządu ruchu

GODZINY WYDAWANIA WYPISÓW

od godz. 08.30

CO PACJENT POWINIEN / MOŻE ZE SOBĄ ZABRAĆ*

  • bieliznę osobistą i na zmianę
  • przybory toaletowe
  • kapcie
  • piżamę
  • dres, odzież sportową, obuwie sportowe stabilizujące stopę (trampki lub tenisówki)
  • używany sprzęt ortopedyczny (kule, czwórnóg, wózek, szyny, łuski)
  • kserokopie dokumentacji dotyczącej wszystkich chorób
  • zdjęcia rtg (zwłaszcza pacjenci po leczeniu operacyjnym muszą mieć zdjęcia przed zabiegiem, po zabiegu i kontrolne)
  • informację o używanych systematycznie lekach, ewentualnych lekach specjalistycznych stosowanych z powodu schorzeń współistniejących

TRYB PRZYJĘCIA PACJENTA DO ODDZIAŁU:

kwalifikacja odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza specjalisty i dołączonej dokumentacji medycznej, w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z lekarzem oddziału.
Skierowania wystawiają lekarze oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie wystawia lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologiczne. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie i uzasadniająca skierowanie.
Na skierowaniu prosimy dopisać numer kontaktowy do pacjenta.

DODATKOWE INFORMACJE O ODDZIALE:

  • sale chorych są wieloosobowe (od 1 do 4 osób)
  • na salach znajdują się odbiorniki telewizyjne płatne
  • możliwość korzystania z czajnika elektrycznego i lodówki
  • łazienki i toalety dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich
  • przewidywany czas pobytu około 3-4 tygodnie
  • orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie od 3 miesięcy ( pacjenci po leczeniu operacyjnym i świeżych urazach narządu ruchu) do 5 lat ( zaostrzenia schorzeń przewlekłych).

PLIKI DO POBRANIA

Wzór skierowania

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl