UWAGA

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Psychiatryczny zostały przeniesione do budynku na ulicy Nowowiejskiego 7 (budynek obok szpitala na ul. Chopina 29)

W zakładce Zamówienia Publiczne został opublikowany konkurs na Transport, odbiór i przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Regionalnym Centrum Medycznym w Białogardzie Sp. z o.o.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko Regionalne Centrum Medyczne W Białogardzie

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 / zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

  • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w Pracowni Radiologicznej przy ul. Chopina 9
  • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu General Medical Merate Typ: Calypso F w Pracowni Radiologicznej przy ul. Chopina 9
  • Zgodnie z decyzją PWIS w Szczecinie ma zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki w Pracowni Radiologicznej oraz radiologii zabiegowej na  Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalna 7
  • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu Quest Typ: 500 w Pracowni Radiologicznej przy ul. Szpitalna 7
  • Posiada decyzję PWIS  w Szczecinie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego typu ZEN Typ: 7000 na Bloku Operacyjnym przy ul. Szpitalna 7

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Informacja dla pacjentów

dotyczy: Harmonogramu pracy punktu pobrań – COVID19

Punkt pobrań czynny codziennie w godzinach:

  1. Poniedizałek – Piatek 7:30 – 10:30
  2. Sobota 7:30 – 9:30
  3. Niedziela 7:30 – 9:30

Porody Rodzinne

ZARZĄD

 Piotr Skaskiewicz  –  Prezes  Zarządu 

RADA NADZORCZA

Piotr KAJSZCZAK   –  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej

Jerzy  ŚWIECKI   –  Wiceprzewodniczący  Rady  Nadzorczej

Andrzej ADAMCZEWSKI  –  Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman  WITASZEK – Członek Rady Nadzorczej

Marianna PRZYCHODNICzłonek Rady Nadzorczej

UDZIAŁOWCY

Powiat Białogardzki – 100% udziałów

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content