Chopina 29
78-200 Białogard
(parter)
512 644 091
(94) 312 02 88
Rejestracja bezpośrednio przed konsultacją w gabinecie lekarza

Gabinet Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Nie pełnią dyżurów całodobowych. W noce i w dni ustawowo wolne od pracy ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których możesz otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Co pacjent powinien mieć

 • dokument tożsamości
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne

 

Podstawowe cele i zakres świadczeń

 • pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w nocy i w święta w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,.
 • świadczenia zdrowotne lekarskie, udzielane w warunkach ambulatoryjnych
 • konsultacje telefoniczne
 • w wyjątkowych przypadkach w domu pacjenta
 • świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym przez pielęgniarkę, zlecane podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji

 

Zgodnie ze stanowiskiem NFZ sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy to w szczególności:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39° C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content