Adres: 78-200 Białogard, ul. Chopina 29

Telefony:

 • Telefon: (94) 512 644 091

Rejestracja: bezpośrednio przed konsultacją w gabinecie lekarza.

Personel poradni

Lekarze i pielęgniarki wg grafiku

Godziny przyjęć

Pn-Pt 18:00 do 8:00 dnia następnego

Soboty, niedziele i święta 8:00 do 8:00 dnia następnego

Podstawowe cele i zakres świadczeń

 • pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w nocy i w święta w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,.
 • świadczenia zdrowotne lekarskie, udzielane w warunkach ambulatoryjnych
 • konsultacje telefoniczne
 • w wyjątkowych przypadkach w domu pacjenta
 • świadczenia udzielane w gabinecie zabiegowym przez pielęgniarkę, zlecane podopiecznym przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji

Zgodnie ze stanowiskiem NFZ sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy to w szczególności:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39° C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

CO PACJENT POWINIEN MIEĆ:

 • dokument tożsamości
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne

 

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny

94 311 37 26

Adres email

Adres email

sekretariat@rcm24.pl