30.03.2021 – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na: „Dokończenie budowy bloku operacyjnego oraz przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych na część diagnostyczną, rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych projektu rozbudowy i przebudowy Szpitala w Białogardzie, ul. Chopina 29”

Otwarcie ofert:

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

E-mail Sekreteriatu Zarządu

E-mail Sekreteriatu Zarządu

sekretariat@szpitalbialogard.pl

Translate »
Skip to content